Trafikkforsikringsavgift til staten

Trafikkforsikringsavgift til staten

Fra 1.1.2018 skal årsavgiften betales sammen med bilforsikringen. Årsavgiften endrer navn til Trafikkforsikringsavgift, og regjeringen har pålagt forsikringsselskapene om å kreve inn avgiften på vegne av staten. 

De viktigste endringene i 2018

 • Fra og med 2018 endrer årsavgiften navn til trafikkforsikringsavgift.
 • Avgiften kreves inn av forsikringsselskapene på vegne av staten.
 • Du betaler kun for de dagene kjøretøyet er ansvarsforsikret.
 • Du betaler avgiften sammen med ansvarsforsikringen på kjøretøyet ditt.
   

Betaling av trafikkforsikringsavgiften

Du betaler avgiften sammen med ansvarsforsikringen på kjøretøyet ditt, og med samme antall betalingsterminer som du har valgt i dag. Du betaler kun for de dagene kjøretøyet er ansvarsforsikret. I forslaget til statsbudsjett for 2018 er elbil fritatt for trafikkforsikringsavgift.

Årsavgiften du betalte i mars 2017 gjelder for perioden 1.1-31.12.2017.

I slutten av november i år sender Enter forsikring deg en faktura som dekker trafikkforsikringsavgift fra 1. januar 2018 og frem til neste terminforfall for din forsikringsavtale.

Hvis du har Avtalegiro får du ikke denne fakturaen, for fra 01.01.2018 vil Trafikkforsikringsavgiften inngå i din ordinære betalingsplan. Husk å sjekke at beløpsgrensen for automatisk trekk ikke er for lav.

Trafikkforsikringsavgift til staten er spesifisert i avtaledokumentene og på faktura.

 • Målet er at ordningen skal være enklere og mer fleksibel for deg som forbruker, og at staten skal spare penger på innkrevingen. For øvrig krever næringslivet inn flere avgifter på vegne av staten. Merverdiavgiften er ett eksempel.

 • Trafikkforsikringsavgift til staten trer i kraft fra 2018. Ingen Enter-kunder vil imidlertid bli fakturert for avgiften før mot slutten av 2017. Enter forsikring sender en egen faktura som dekker trafikkforsikringsavgift fra 1. januar 2018 og frem til neste terminforfall for din forsikringsavtale. Enkelte kunder får fakturaen i slutten av november. Fra 2018 inngår avgiften i din ordinære betalingsplan.

 • På samme måte som årsavgiften, vil størrelsen på trafikkforsikringsavgiften bli fastsatt av Stortinget for hvert år.

 • De samme kjøretøy som betaler årsavgift i dag, skal betale trafikkforsikringsavgift fra 2018. Dette gjelder motoriserte kjøretøy med tillat totalvekt opp til 7500 kg, som for eksempel personbil, moped, motorsykkel, snøscooter, ATV, traktor, vare- og lastebil, drosje, og ambulanse.

 • Hvis kjøretøyet blir avregistrert (skiltene er levert til Statens vegvesen), trenger du ikke ansvarsforsikring lengre. Du betaler trafikkforsikringsavgift til og med den dagen du sier opp ansvarsforsikringen.

 • Hvis du har betalt forsikring og trafikkforsikringsavgift for én termin og avslutter forsikringsforholdet før terminens slutt, vil forsikringsselskapet tilbakebetale det du har betalt for mye.

 • For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7500 kg eller mer, skal du betale vektårsavgift. Denne avgiften kreves fortsatt inn av Skatteetaten.

 • Høsten 2017 vil de som har 2, 3 eller 4 betalingsterminer motta en faktura hvor de skal betale for trafikkforsikringsavgift for perioden 1. januar 2018 og frem til neste terminforfall i 2018. Etter dette vil trafikkforsikringsavgiften følge din normale betalingsplan.

  Hvis du har Avtalegiro får du ikke denne fakturaen, for fra 01.01.2018 vil Trafikkforsikringsavgiften inngå i din ordinære betalingsplan. Husk å sjekke at beløpsgrensen for automatisk trekk ikke er for lav.

 • Høsten 2017 vil du motta en faktura hvor du skal betale for trafikkforsikringsavgift for perioden 1. januar 2018 og frem til ditt hovedforfall i 2018. Ved hovedforfall i 2018 betaler du trafikkforsikringsavgift for et helt år på samme måte som du gjør for forsikringene dine.

 • Du skal betale trafikkforsikringsavgift så lenge du har ansvarsforsikring på kjøretøyet ditt. Du er pliktig til å ha ansvarsforsikring så lenge du har skilter på kjøretøyet. Dersom du ikke benytter ditt kjøretøy, kan du avskilte kjøretøyet og dermed unngå å betale ansvarsforsikring og trafikkforsikringsavgift.

 • Trafikkforsikringsavgift er en avgift og påvirker ikke bonus eller forsikringspremien. Trafikkforsikringsavgiften er en avgift som er uavhengig av hvor mye du betaler i forsikringspremie.

 • Dersom du ikke betaler forsikringspremien eller trafikkforsikringsavgiften, vil forsikringsselskapet sende purringer, si opp forsikringsforholdet og sende kravet til inkasso. I praksis vil det bety at bilen blir avskiltet i en veikontroll.

 • Kjøretøy som i løpet av 2018 blir 30 år, regnes som veterankjøretøy per 1.1.2018. Det betyr at du skal betale trafikkforsikringsavgift fra og med 1.1.2018 for veterankjøretøy. Denne satsen er per i dag på et lavere nivå enn for diesel- og bensindrevne kjøretøy.

 • Nei dessverre, dersom du har én termin og fornyelsen er sendt ut, vil du måtte betale trafikkforsikringsavgiften i en engang. 

  Om du ønsker å fordele trafikkavforsikringsgiften på 12 terminer, vil dette måtte endres fra neste hovedforfall.