Trafikkforsikringsavgift til staten

Årsavgiften har endret navn til Trafikkforsikringsavgift, og regjeringen har pålagt forsikringsselskapene om å kreve inn avgiften på vegne av staten. Avgiften betales sammen med bilforsikringen. Fra 1. mars 2021 gjelder dette også for elbiler.

Betaling av trafikkforsikringsavgiften

 • Avgiften kreves inn av forsikringsselskapene på vegne av staten.
 • Du betaler kun for de dagene kjøretøyet er ansvarsforsikret.
 • Du betaler avgiften sammen med ansvarsforsikringen på kjøretøyet ditt, og med samme antall betalingsterminer som du har valgt for din avtale. 

Hvis du har AvtaleGiro vil Trafikkforsikringsavgiften inngå i din ordinære betalingsplan. Husk å sjekke at beløpsgrensen for automatisk trekk ikke er for lav.

Trafikkforsikringsavgift til staten er spesifisert i avtaledokumentene og på faktura.

Trafikkforsikringsavgift for elbiler

Fra 1. mars 2021 skal også elbiler betale trafikkforsikringsavgift. Avgiften vil stå spesifisert på din faktura for bilforsikringen når avtalen fornyes etter 1. mars 2021.

 

 • Målet er at ordningen skal være enklere og mer fleksibel for deg som forbruker, og at staten skal spare penger på innkrevingen. For øvrig krever næringslivet inn flere avgifter på vegne av staten. Merverdiavgiften er ett eksempel.

 • På samme måte som årsavgiften, vil størrelsen på trafikkforsikringsavgiften bli fastsatt av Stortinget for hvert år.

 • Motoriserte kjøretøy med tillat totalvekt opp til 7500 kg, som for eksempel personbil, moped, motorsykkel, snøscooter, ATV, traktor, vare- og lastebil, drosje, og ambulanse. 

  Fra 1. mars 2021 skal også elbiler betale trafikkforsikringsavgift.

 • Hvis kjøretøyet blir avregistrert (skiltene er levert til Statens vegvesen), trenger du ikke ansvarsforsikring lengre. Du betaler trafikkforsikringsavgift til og med den dagen du sier opp ansvarsforsikringen.

 • Hvis du har betalt forsikring og trafikkforsikringsavgift for én termin og avslutter forsikringsforholdet før terminens slutt, vil forsikringsselskapet tilbakebetale det du har betalt for mye.

 • For kjøretøy med tillatt totalvekt på 7500 kg eller mer, skal du betale vektårsavgift. Denne avgiften kreves fortsatt inn av Skatteetaten.

 • Du betaler avgiften sammen med ansvarsforsikringen på kjøretøyet ditt, og med samme antall betalingsterminer som du har valgt for din avtale. Du betaler kun for de dagene kjøretøyet er ansvarsforsikret. Stortinget har bestemt at det ikke skal betales trafikkforsikringsavgift på elbiler verken i 2019 eller 2020.

  Hvis du har AvtaleGiro vil Trafikkforsikringsavgiften inngå i din ordinære betalingsplan. Husk å sjekke at beløpsgrensen for automatisk trekk ikke er for lav.

 • Du betaler trafikkforsikringsavgift for et helt år på samme måte som du gjør for forsikringene dine.

 • Du skal betale trafikkforsikringsavgift så lenge du har ansvarsforsikring på kjøretøyet ditt. Du er pliktig til å ha ansvarsforsikring så lenge du har skilter på kjøretøyet. Dersom du ikke benytter ditt kjøretøy, kan du avskilte kjøretøyet og dermed unngå å betale ansvarsforsikring og trafikkforsikringsavgift.

 • Trafikkforsikringsavgift er en avgift og påvirker ikke bonus eller forsikringspremien. Trafikkforsikringsavgiften er en avgift som er uavhengig av hvor mye du betaler i forsikringspremie.

 • Dersom du ikke betaler forsikringspremien eller trafikkforsikringsavgiften, vil forsikringsselskapet sende purringer, si opp forsikringsforholdet og sende kravet til inkasso. I praksis vil det bety at bilen blir avskiltet i en veikontroll.

 • Kjøretøy som i løpet av 2020 blir 30 år, regnes som veterankjøretøy fra 1. januar 2020. Det betyr at du skal betale veteranbilsats for trafikkforsikringsavgiften allerede fra 1. januar 2020. Denne satsen er på et lavere nivå enn andre kjøretøy.

 • Nei dessverre, dersom du har én termin og fornyelsen er sendt ut, vil du måtte betale trafikkforsikringsavgiften i en engang. 

  Om du ønsker å fordele trafikkavforsikringsgiften på 12 terminer, vil dette måtte endres fra neste hovedforfall.