Veiledning ved klage

Er du uenig i avgjørelsen som er tatt i din forsikringssak? Her finner du dine klagemuligheter som kunde i Enter.

Vi ønsker å finne en god løsning

Hvis du er uenig i vår avgjørelse, vil vi gjerne at du kontakter avdelingen som behandlet forsikringssaken. Løser vi uenigheten på denne måten, vil det være enklest og hurtigst for begge parter.

Kontakt oss

Kvalitetsavdelingen til Enter

Enter Forsikring er en del av Tryg Forsikring. Hvis du ikke er fornøyd med utfallet av din klage til Enter, kan du sende klagen videre til Tryg. Kvalitetsavdelingen hos Tryg vil se på saken med nye øyne og gi en ny vurdering.

Send inn klage

Finansklagenemda

Dersom du ikke kommer til enighet med Enter Forsikring, kan du gå videre med klagen din til Finansklagenemda.

Her kan du kontakte Finansklagenemda:

Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70

Se Finansklagenemdas nettside