Veiledning ved klage

Hvis du er uenig i Enters avgjørelse, kan du kontakte avdelingen som behandlet saken. Hvis uenigheten kan løses på denne måten, vil det være enklest og hurtigst for begge parter.

Dersom du ikke kommer til enighet med Enter Forsikring etter en klage, kan du gå videre med klagen din til:

Finansklagenemda
Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70

www.finkn.no