Veiledning ved klage

Hvis du er uenig i avgjørelsen som er tatt i din forsikringssak kan du her lese om dine klagemuligheter som kunde i Enter.

Vi ønsker å finne en god løsning

Hvis du er uenig i vår avgjørelse, vil vi gjerne at du kontakter avdelingen som behandlet forsikringssaken. Løser vi uenigheten på denne måten, vil det være enklest og hurtigst for begge parter.

Kontakt oss

Kvalitetsavdelingen til Enter

Enter Forsikring er en del av Tryg Forsikring. Hvis du ikke er fornøyd med utfallet av din klage til Enter, kan du sende klagen videre til Tryg. Kvalitetsavdelingen hos Tryg vil se på saken og gi en ny vurdering.

Send inn klage

Finansklagenemda

Kommer du ikke til enighet med Enter Forsikring, kan du ta klagen videre til Finansklagenemda.

Her kontakter du Finansklagenemda:

Postboks 53, Skøyen
0212 Oslo

Tlf: 23 13 19 60
Faks: 23 13 19 70

Se Finansklagenemdas nettside