Betaling fra utlandet

Dersom du skal foreta en innbetaling til Enter fra utlandet vil du trenge følgende opplysninger.

BIC/SWIFT

NDEA NOKK

IBAN

Enters IBAN-nummer er: NO2865010652000 
Vanligvis har mottaker pengene på konto i løpet av 2-5 dager. 

Bankens navn og adresse

Nordea Bank Norge ASA 
Allehelgensgate 2 
Postboks 1162 Sentrum 
5811 BERGEN 
Norge - Norway