Utenlandsbetaling (IBAN og BIC/SWIFT)

Dersom du skal foreta en innbetaling til Enter fra utlandet vil du trenge følgende opplysninger.

Bankens navn og adresse:

Nordea Bank Norge ASA 
Allehelgensgate 2 
Postboks 1162 Sentrum 
5811 BERGEN 
Norge - Norway

BIC/SWIFT:

NDEA NOKK

IBAN: 

Enters IBAN-nummer er: NO2865010652000 
Vanligvis har mottaker pengene på konto i løpet av 2-5 dager.