Automatisk sletting av forsikring for solgte og avregistrerte kjøretøy

Når du selger eller avregistrerer et kjøretøy som er forsikret hos oss, får vi automatisk en melding om dette fra Statens vegvesens trafikkstasjon. Forsikringen slettes da fra avtalen din, uten at du trenger å gjøre noe.

Kjøretøy som er solgt, vraket eller stjålet

Alle forsikringsselskap får daglig melding fra Statens vegvesens trafikkstasjon om kjøretøy som er solgt, vraket eller stjålet. Forsikringen for disse kjøretøyene blir automatisk slettet. Vi har ikke lov til å slette forsikringen før en slik melding fra Statens vegvesen foreligger.

Har du betalt for mye i forsikring og trafikkforsikringsavgift, vil du få dette refundert automatisk.

Avregistrering av bil

Når du avregistrerer bilen din slettes bilforsikringen i sin helhet. Ønsker du likevel dekninger som delkasko, kasko og Bil Ekstra, må du ta kontakt med oss.

Avregistrering av MC, moped, bobil, snøscooter og veteranbil

Når du avregistrerer MC, moped, bobil, snøscooter eller veteranbil, er det kun ansvarsdekningen og trafikkforsikringsavgiften til staten som blir slettet automatisk. Øvrige dekninger, slik som delkasko, kasko og Bil Ekstra, slettes ikke. Ønsker du å slette hele forsikringen for kjøretøyet, kan du sende oss en melding på Min Side.

Kontakt oss hvis du:

 • Har levert tilbake et leaset kjøretøy.
 • Vil ha forsikring på en bil som er avregistrert.
 • Vil slette forsikring utover ansvarsdekningen på MC, moped, bobil, snøscooter og veteranbil.
 • Vil endre forsikringen for kjøretøy som ikke krever ansvarsforsikring, for eksempel uregistrert kjøretøy, tilhenger eller campingvogn.

Dagsgebyr for uforsikret kjøretøy

Alle som eier et registrert kjøretøy er forpliktet til å ha gyldig ansvarsforsikring. Hvis du ikke har forsikret kjøretøyet ditt, vil du få et gebyr for hver dag kjøretøyet ditt er uforsikret. Dagsgebyr for uforsikret kjøretøy faktureres av Trafikkforsikringsforeningen. For personbil utgjør dette et gebyr på 150 kroner per dag.

Les mer på Trafikkforsikringsforeningens nettside

Viktig informasjon for avregistrerte kjøretøy

Fra og med 12. september 2022 kan du beholde skiltene på, selv om kjøretøyet er midlertidig avregistrert. Merk at forsikring opphører umiddelbart og automatisk. Se avsnittene «Avregistrering av bil» og «Avregistrering av MC, moped, bobil, snøscooter og veteranbil» for detaljer. Dersom skiltene blir på kjøretøyet er det lett å glemme at det ikke lengre har ansvarsforsikring. Derfor anbefaler vi at du tar av skiltene. Siden kjøretøyet ikke lengre er forsikret, kan du bli økonomisk ansvarlig hvis kjøretøyet forårsaker skade – opptil 100 millioner ved tingskade og ubegrenset ved personskade, ref. bilansvarloven. Trafikkforsikringsforeningen (TFF) vil dekke skader hvor avregistrert kjøretøy anses som skyld i skaden, men går til regress mot bileier med mindre:

1. Kjøretøyet står i garasje/carport som ikke er tilgjengelig for allmenn ferdsel.

2. Fellesgarasje i sameie eller borettslag, dersom fellesgarasjen ikke er tilgjengelig for allmenn ferdsel.

3. Tomt der allmenn ferdsel ikke er naturlig.

4. Avregistrert kjøretøy som er overlevert bruktbilforhandler vil ikke utløse regress.

Hva må du gjøre med kjøretøyet?

 • Kjøretøyet skal ikke brukes da det er ulovlig.
 • Du har plikt til å informere alle brukere av kjøretøyet om at det er avregistrert og uforsikret og ikke skal brukes.
 • Vi anbefaler at du tar av skiltene.
 • Kjøretøyet må plasseres forsvarlig og låst, og kan ikke stå på offentlig gate/vei, plass eller andre steder der allmenheten kan ferdes.
 • Skal kjøretøyet brukes igjen? Da må du først skaffe ny ansvarsforsikring. Det kan du gjøre ved å ringe oss på 915 07070.
  PS! Husk at du også må påregistrere bilen din. Dette gjør du ved å logge inn på Din side hos Statens vegvesen (åpner i ny fane).
 • Først når ny ansvarsforsikring er ordnet og bilen er påregistrert hos Statens vegvesen, kan du ta kjøretøyet i bruk.

Les mer om avregistrering av bil på nettstedet til Statens vegvesen (åpner i ny fane).