På reise utenfor Norge:

Bilskader

Telefon: +47 915 07070 

Åpent hele døgnet for øyeblikkelig hjelp

Andre skader

Telefon: +47 55 17 10 01 

Åpent hele døgnet for øyeblikkelig hjelp 


  • Årsavgiften har endret navn til trafikkforsikringsavgift, og fra og med 2018 vil avgiften kreves inn av forsikringsselskapene på vegne av staten.

   Les mer om trafikkforsikringavgift

  • Grunnpremie er et fast beløp som fordeles på alle kunder uavhengig av forsikringspremie og antall forsikringer. Beløpet skal dekke kostnader ved å etablere kundeforhold, administrasjonskostnader, utgifter til utsendelser og dokumenter samt betalings- og kredittrisiko.

   Grunnpremie belastes årlig per forsikringsavtale. Fakturering skjer sammen med forsikringene dine, med andre ord fordelt på det antall betalingsterminer du har. Det gis ikke rabatt på grunnpremien. Tryg har gjennom flere år vært et av de mest kostnadseffektive forsikringsselskaper i Norden. Vi er opptatt av å drive vår forsikringsvirksomhet så nøkternt og kostnadseffektivt som mulig. Derfor spesifiseres grunnpremie.

  • Forsikringsavtalen inngås vanligvis for ett år av gangen. Hovedforfall er den datoen avtalen gjelder til og det tidspunktet forsikringen skal fornyes.

  • Du betaler bare for de dagene forsikringene har vært gjeldende. Opphører forsikringen i forsikringstiden, godskrives du overskytende premie. Se også tidligere spørsmål om sesongvariert premie og risiko, da dette kan ha innvirkning på ditt sluttoppgjør.

  • Du kan i forsikringstiden si opp en løpende forsikring:

   • Dersom forsikringsbehovet faller bort.
   • Dersom du vil flytte forsikringen til et annet selskap.

   Ved flytting til annet selskap må oppsigelse sendes 1 måned før flyttedato. Oppsigelser som ikke skyldes flytting til annet selskap eller bortfall av forsikringsbehov kan kun gjøres ved hovedforfall.

  • Hvis du er uenig i Enters avgjørelse, kan du kontakte avdelingen som behandlet saken. Hvis uenigheten kan løses på denne måten, vil det være enklest og hurtigst for begge parter.

   Dersom du ikke kommer til enighet med Enter Forsikring etter en klage, kan du gå videre med klagen din til:

   Finansklagenemda
   Postboks 53, Skøyen
   0212 Oslo

   Tlf: 23 13 19 60
   Faks: 23 13 19 70

   www.finkn.no

  • Ja, du kan dele opp faktura i 2, 3 og 4 betalingsterminer. Velger du denne løsningen vil det legges til et termingebyr som varierer ut fra valgt antall terminer. 

   Har du AvtaleGiro kan du i tillegg velge å dele betalingen i månedlige avdrag (12 terminer). AvtaleGiro med 12 terminer gir ikke termingebyr og er kostnadsfritt dersom du velger uten papirvarsling.

  • Hvis du velger å dele betalingen opp i 2, 3 eller 4 terminer vil du få et termingebyr ut fra antallet terminer.

   Tillegg i prisen

   • 2 og 3 terminer gir 4 % tillegg i prisen
   • 4 terminer gir 5 % tillegg i prisen

   Ønsker du trekkvarsling for Avtalegiro i posten gir dette 2 % tillegg i prisen. 

  • Den finner du på Min side. Her finner du også full betalingsoversikt. 

  • KID- og kontonummer kan du se på Min side under betaling. Du finner også denne informasjonen på din faktura.

  • Dersom du skal foreta en innbetaling til Enter fra utlandet vil du trenge følgende opplysninger.

  • Hvis du ikke har dekning på konto på trekkdato vil banken forsøke igjen de to påfølgende dager. Etter dette må du selv betale faktura manuelt i nettbanken.

  • Den finner du på Min side under betaling. Her får du informasjon om blant annet KID-nummer, kontonummer, utestående beløp, betalingsstatus og fakturaoversikt. 

   Logg inn på Min side

  • Du vil motta første faktura på Min side cirka en uke etter bestillingen. Dersom du ikke har godkjent digitale betalingsløsninger, vil faktura bli sendt i posten med fakturagebyr. 

  • Faktura tilsendt på papir gir et tilleggsgebyr på 49 kroner. Man kan unngå dette gebyret ved å opprette AvtaleGiro, eFaktura eller digital postkasse hos Digipost. For å få faktura tilsendt på papir kan du kontakte vårt kundesenter.

  • Enter sender SMS og/eller e-post seks dager etter betalingsfrist, ved manglende betaling. Betales utestående med en gang etter at påminnelsen er mottatt vil du unngå purregebyr. 

  • Du kan enkelt unngå fakturagebyr ved å opprette AvtaleGiro, eFaktura eller ha en digital postkasse hos Digipost. 

  • Ja, man må aktivere ønsket betalingsløsning i nettbanken.

   Dersom "eFaktura ja takk til alle" er aktivert trenger du ikke å aktivere eFaktura hos Enter, denne løsningen oppretter eFaktura automatisk. 

   Aktivering av eFaktura eller AvtaleGiro på Min side
   Dersom det er opprettet AvtaleGiro eller eFaktura hos kundesenteret vil det synliggjøres en knapp for aktivering av avtalegiro/eFaktura på Min side. Når du klikker på aktiveringsknappen vil du sendes til Nets, hvor du enkelt aktiverer ønsket betalingsløsning med BankID. 

   Aktivering av AvtaleGiro i nettbanken
   Aktiveres ved første betaling av faktura i nettbanken.

   Aktivering av eFaktura i nettbanken
   Søk opp Enter forsikring i nettbanken. Aktiver avtalen med din eFakturareferanse - referansen finner du på din faktura.

  • Du kan ta bilde av QR-koden på faktura med kamerafunksjonen din telefon. Ny side med betalingsmuligheter vil vises og du kan velge ønsket betalingsløsning. 

  • Du kan få faktura på papir ved å kontakte vårt kundesenter. Vi gjør oppmerksom på at faktura på papir gir et fakturagebyr på kr 49 per faktura.

  • AvtaleGiro er en betalingstjeneste der banken sørger for at faste regninger automatisk betales på forfallsdato.

  • AvtaleGiro oppretter du i forbindelse med betaling av faktura i nettbanken.

   Vær oppmerksom på at det kun må registreres AvtaleGiro, eFaktura vil dessverre ikke fungere med vår avtalegiroløsning.

  • Nei, du kan også ha AvtaleGiro hvis du har 1, 2, 3 eller 4 terminer. Vær oppmerksom på at 2, 3 og 4 terminer løsningen kan gi termintillegg.

  • Nei, du får ikke tilsendt faktura når du har AvtaleGiro. Betalingsplan med oversikt over månedlig beløp vil publiseres på Min side. Du kan varsles per post om at trekkbeløp er sendt til banken din mot et gebyr, men dette er ikke en fullstendig faktura.

  • Hvis du har AvtaleGiro og 1 eller 12 betalingsterminer slipper du gebyr, med unntak av hvis du har papirvarsling.

   Ønsker du trekkvarsling for AvtaleGiro i posten gir dette 2% tillegg i premien.

  • AvtaleGiro er knyttet til ett bestemt kontonummer. Hvis du bytter bank eller ønsker å trekke pengene fra en annen konto i samme bank, må AvtaleGiro opprettes på nytt på det nye kontonummeret. 

   Først sletter du gjeldene avtale i nettbanken. Dagen etter oppretter du avtalen på nytt på det nye kontonummeret. Har du 12 terminer ber vi om at du kontakter Enter Forsikring på tlf. 915 07070 før du oppretter Avtalegiro i nettbanken på det nye kontonummeret.

    

  • Hvis du ønsker å si opp AvtaleGiro kan du gjøre dette i nettbanken din.

  • Ja, du kan få AvtaleGiro selv om du ikke har nettbank. Tar du kontakt med banken din kan de hjelpe deg.

  • Beløpsgrense er et maksbeløp for trekk på din AvtaleGiro. Beløpsgrensen er alltid satt høyere enn faktisk trekk. Dette er i tilfellet et trekk ikke gjennomføres, og det for eksempel trekkes dobbelt ved neste innbetaling. Vi anbefaler ikke å endre beløpsgrensen.

  • Nei, det er dessverre ikke mulig å få faktura per post dersom du har AvtaleGiro, men du finner full oversikt over betaling på din Min side.

  • Nei, trekket for AvtaleGiro vil gå automatisk.

  • Beløpet synliggjøres 12 dager før trekket i din nettbank. Du kan også få varsling på e-post eller SMS om du ønsker dette, kontakt da vårt kundesenter.

  • Ja, du kan få varsling på e-post, SMS eller per post. Ønsker du trekkvarsling for AvtaleGiro i posten gir dette 2 % tillegg i premien.

  • Ja, man må aktivere ønsket betalingsløsning i nettbanken.

   Aktivering av AvtaleGiro på Min side
   Dersom det er opprettet AvtaleGiro hos kundesenteret vil det synliggjøres en knapp for aktivering av avtalegiro/eFaktura på Min side. Når du klikker på aktiveringsknappen vil du sendes til Nets, hvor du enkelt aktiverer AvtaleGiro med BankID. 

   Aktivering av AvtaleGiro i nettbanken
   Aktiveres ved første betaling av faktura i nettbanken.

  • eFaktura er en elektronisk faktura som sendes fra utsteder til mottaker elektronisk. For å betale en eFaktura må mottaker godkjenne betalingen i sin nettbank eller i Vipps.

  • Du kan se om du har aktiv eFaktura-avtale i din nettbank.

  • Dersom du har aktivert eFaktura "Ja takk til alle" i nettbanken din opprettes eFakturaavtalen automatisk for deg. 

   Om dette ikke er aktivert, kan du selv opprette eFaktura i nettbanken din. Til dette trenger du din eFaktura-referanse, denne finner du på tidligere faktura fra oss eller på Min side under fanen for betaling.

   Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å ha 12 terminer og eFaktura. Dersom du ønsker 12 terminer vil du måtte opprette AvtaleGiro.

  • Dersom du har akseptert "eFaktura, ja takk til alle", "alltid eFaktura", "alltid Vipps eFaktura" eller opprettet eFaktura i nettbanken har du en aktiv eFaktura-avtale hos Enter. Har du godkjent brukervilkårene i Vipps har du automatisk godkjent denne løsningen. 

  • Dersom du ønsker kan du ved å registrere din e-postadresse eller ditt telefonnummer, motta varsel på e-post eller SMS når regningen er tilgjengelig i nettbanken din.

  • Nei, det er dessverre ikke mulig å få faktura per post dersom du har eFaktura, men du finner full oversikt over faktura på Min side.

  • Trekket blir synlig 35 dager før forfall i din nettbank.

  • Du kan endre registrert kontonummer i din bank.

  • Mottar du ikke eFaktura i nettbanken din vil vi anbefale deg å opprette eFaktura-avtalen med oss på nytt. Dersom du får beskjed om at du allerede har eFaktura-avtale med oss, må du slette den eksisterende avtalen og opprette avtalen på nytt. 

  • "eFaktura ja takk til alle" er en avtale som tilbys av alle banker. Aktiverer du "alltid eFaktura", gir du en aksept til at vi kan sende faktura digitalt. Du vil da få eFaktura i nettbanken din ved neste utsendelse av faktura, har du vipps vil den også sendes dit. 

  • Ja, du må selv godkjenne betaling av faktura i din nettbank eller i Vipps dersom du har eFaktura.

  • Ja, du må selv aktivere eFaktura i nettbanken.

   Aktivering av eFaktura på Min side
   Dersom det er opprettet eFaktura hos kundesenteret vil det synliggjøres en knapp for aktivering av eFaktura på din Min side. Når du klikker på aktiveringsknappen vil du sendes til Nets, hvor du enkelt aktiverer eFaktura med BankID. 

   Aktivering av eFaktura i nettbanken
   Søk opp Enter forsikring i nettbanken. Aktiver avtalen med din eFakturareferanse - referansen finner du på din faktura.

   Dersom "eFaktura ja takk til alle" / "alltid eFaktura" er aktivert i din nettbank trenger du ikke å aktivere eFaktura hos Tryg, denne løsningen oppretter eFaktura automatisk. 

  • Dersom du har akseptert "eFaktura, ja takk til alle", "alltid eFaktura", "alltid Vipps eFaktura" eller opprettet eFaktura i nettbanken har du en aktiv eFaktura-avtale hos Enter. Har du godkjent brukervilkårene i Vipps har du automatisk godkjent denne løsningen. 

  • Vipps eFaktura gir deg deg muligheten til å betale eFaktura direkte fra Vipps-appen. Regningen havner i appen og kan betales med en gang, helt uten KID- og kontonummer. Du får også full oversikt over hva, når og til hvem du har betalt. 

  • Det kan være flere årsaker til at din Vipps ikke virker. Vi anbefaler deg derfor å ta kontakt med Vipps på tlf 22 48 28 00. Du kan også finne flere svar og videre hjelp på vipps.no.

   Dersom du ønsker å godkjenne og betale din eFaktura kan dette også gjøres via din nettbank. 

  • Det er en løsning som gjør at du kan motta eFaktura i Vipps-appen. Aktiverer du "alltid Vipps eFaktura" gir du en aksept om at du ønsker å motta eFaktura i Vipps.

  • Enter sender faktura til din digitale postkasse dersom du har opprettet bruker hos Digipost.

  • Noen banker tilbyr å sende godkjent faktura fra Digipost til forfall i nettbanken. Du kan sjekke med din bank om dette er mulig for deg.

  • Dersom du bruker vanlig innlogging, kan du endre passordet til noe som er lettere å huske når du har logget deg inn for første gang. Nytt passord må inneholde fra 8 til 20 tegn.

   NB! Du skal ikke endre passord dersom du bruker BankID eller BankID på mobil.

  • Du kan velge hvem som skal kunne se din avtale på Min side. Gå til profil og tilgang for å legge til eller fjerne personer med lesetilgang til Min side. 

  • Har du bestilt passord per brev, mottar du dette i løpet av 3–5 virkedager. Husk at når du har bestilt et nytt passord, slutter det gamle å virke umiddelbart.

  • For å få tilsendt et nytt passord på SMS, må du ha registrert både mobilnummeret og e-postadressen din hos oss. Dette gjør vi for å beskytte deg fra identitetstyveri på Internett.

   Du kan registrere mobilnummer og e-postadresse ved å kontakte kundeservice på 915 07070. Når dette er registrert kan du få tilsendt nytt passord via glemt passord Min side.

  • Ja, husk å skille mellom små og store bokstaver i passordet ved innlogging på Min side. Loggene våre viser at dette er årsak til mange mislykkede pålogginger.

  • Dersom du taster feil brukernavn og/eller passord tre ganger på rad, blir brukerkontoen din stengt for en kort periode. Vi anbefaler da at du prøver igjen senere.

  • BankID er en personlig elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet. BankID tilbys av bankene i Norge og er basert på en samordning utviklet av banknæringen i regi av Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen.

   Sikker identifisering og signering på nettet gjør at du som kunde slipper personlig oppmøte for identifisere deg og skrive under dokumenter. Er du kunde i Tryg, kan du logge deg inn på Min side med BankID. Les mer om BankID.

  • For å bruke Min side, må du tillate bruk av cookies (informasjonskaplser) i nettleseren din.

   Se også: Hva er en cookie og hva gjør den?