Kontakt oss


På reise utenfor Norge:

Bilskader

Telefon: +47 915 07070 

Åpent hele døgnet for øyeblikkelig hjelp

Andre skader

Telefon: +47 55 17 10 01 

Åpent hele døgnet for øyeblikkelig hjelp 


 • Grunnrisiko er et fast beløp (kr 259) som fordeles på alle kunder uavhengig av forsikringspremie og antall forsikringer. Beløpet skal dekke kostnader og risiko ved å etablere kundeforhold, administrasjonskostnader, utgifter til utsendelser og dokumenter samt betalings- og kredittrisiko.

  Grunnrisikoen påløper kun én gang pr. år pr. avtale. Det gis ikke rabatt på grunnrisiko. 

  Enter har gjennom flere år vært et av de mest kostnadseffektive forsikringsselskaper i Norden. Vi er opptatt av å drive vår forsikringsvirksomhet så nøkternt og kostnadseffektivt som mulig. Derfor spesifiseres grunnrisiko.

 • For en del produkter varierer risikoen for at det skal oppstå skade med årstid eller brukssesong. Det kaller vi sesongavhengig risiko. For eksempel vil bruk av båt eller snøscooter medføre høyere risiko i de periodene av året hvor bruken er mest aktuell.

  Dette avspeiles i forsikringspremien ved at andelen av premie som belastes, varierer fra måned til måned gjennom forsikringsåret. I disse tilfellene fordeles ikke forsikringspremien din jevnt ut over årets tolv måneder. Dersom du selger et forsikringsobjekt med sesongvariasjon utenom hovedforfall, vil det bli beregnet om du skylder Enter forsikringspremie, eller om du har penger til gode.

 • Forsikringsavtalen inngås vanligvis for ett år av gangen. Hovedforfall er den datoen avtalen gjelder til og det tidspunktet forsikringen skal fornyes.

 • Du betaler bare for de dagene forsikringene har vært gjeldende. Opphører forsikringen i forsikringstiden, godskrives du overskytende premie. Se også tidligere spørsmål om sesongvariert premie og risiko, da dette kan ha innvirkning på ditt sluttoppgjør.

 • Hvis du er uenig i Enters avgjørelse, kan du kontakte avdelingen som behandlet saken. Hvis uenigheten kan løses på denne måten, vil det være enklest og hurtigst for begge parter.

  Dersom du ikke kommer til enighet med Enter Forsikring etter en klage, kan du gå videre med klagen din til:

  Finansklagenemda
  Postboks 53, Skøyen
  0212 Oslo

  Tlf: 23 13 19 60
  Faks: 23 13 19 70

  www.finkn.no

 • Du kan i forsikringstiden si opp en løpende forsikring:

  • Dersom forsikringsbehovet faller bort.
  • Dersom du vil flytte forsikringen til et annet selskap.

  Ved flytting til annet selskap må oppsigelse sendes 1 måned før flyttedato. Oppsigelser som ikke skyldes flytting til annet selskap eller bortfall av forsikringsbehov kan kun gjøres ved hovedforfall.

 • Avtalegiro er en betalingstjeneste der banken sørger for at faste regninger automatisk betales på forfallsdato.

 • Avtalegiro oppretter du i forbindelse med betaling av faktura i nettbanken.

  Vær opperksom på at det kun må registreres Avtalegiro, eFaktura vil dessverre ikke fungere med vår avtalegiroløsning.

 • Nei, du får i utgangspunktet ikke tilsendt faktura når du er registrert med Avtalegiro. Når man oppretter Avtalegiro vil man motta første faktura per post. Denne sendes ut for at du skal kunne opprette Avtalegiro med rett betalingsinformasjon i nettbanken. Det vil ikke sendes ut faktura utover dette.

  Dersom du ønsker varsel per post, e-post eller SMS kan dette registreres.Varselet informerer deg om at trekkbeløpet er sendt til banken og er ikke en fullstendig faktura.

  Vær oppmerksom på at det vil påløpe gebyr ved varsel per post. Det er ikke gebyr for varsel per e-post eller SMS.

 • Avtalegiro er knyttet til ett bestemt kontonummer. Hvis du bytter bank eller ønsker å trekke pengene fra en annen konto i samme bank, må Avtalegiro opprettes på nytt på det nye kontonummeret.

  Først sletter du gjeldene avtale i nettbanken. Dagen etter oppretter du avtalen på nytt på det nye kontonummeret. Har du 12 terminer ber vi om at du kontakter Enter Forsikring på tlf. 915 07070 før du oppretter Avtalegiro i nettbanken på det nye kontonummeret.

 • Hvis du ønsker å si opp Avtalegiro kan du gjøre dette i nettbanken din.

 • Ja, du kan få avtalegiro selv om du ikke har nettbank. Tar du kontakt med banken din kan de hjelpe deg.

 • Nei, du kan også ha Avtalegiro hvis du har 1, 2, 3 eller 4 terminer.

 • Hvis du har Avtalegiro og 12 betalingsterminer slipper du fakturagebyr, med unntak av hvis du har papirvarsling.

 • Noen banker tillater en kombinasjon av eFaktura og Avtalegiro.

  Ved opprettelse av både Avtalegiro og eFaktura er det svært viktig at Avtalegiro registrert først, og at denne er aktiv før eventuelt eFaktura legges til.

  Dersom denne kombinasjonen er registrert rett vil faktura sendes elektronisk til nettbanken med alle detaljer. I tillegg slipper du å godkjenne betalingen da pengene trekkes automatisk på forfallsdato.

 • eFaktura er en elektronisk faktura som sendes fra utsteder til mottaker elektronisk. For å betale en eFaktura må mottaker godkjenne betalingen i sin nettbank.

 • For å opprette eFaktura gjør du følgende:

  1. Logg deg på nettbanken din.
  2. Velg eFaktura.
  3. Velg Enter Forsikring.

  Ved førstegangsregistrering vil du ha behov for din eFakturareferanse. Denne finner du på giroen du har mottatt fra Enter Forsikring, eller ved å sende en henvendelse til Enter. Som bruker av Min Side finner du også denne under Min Profil og Personopplysninger.

 • Avtalen om eFaktura ligger nos Nets, og vil derfor løpe uforandret videre hvis du bytter bank. Har du kundeforhold i flere banker vil regningen vises i alle nettbankene slik at du selv velger hvilken bank du betaler regningen fra.

  Hvis du ikke finner eFaktura etter skifte av bank kan du kontakte banken din, men forsøk først å slette avtalen og opprette den på nytt.

 • Hvis du ikke har dekning på konto på trekkdato vil banken forsøke igjen de to påfølgende dager. Etter dette må du selv betale faktura manuelt i nettbanken.

 • eFakturareferanse finner du i kolonnen oppe til høyre på din faktura.

 • Ja, du kan dele avtalen 1, 2, 3 og 4 betalingsterminer.

  Har du Avtalegiro kan du i tillegg velge å dele betalingen i månedlig avdrag (12 terminer).

 • Hvis du velger å dele betalingen opp i flere terminer vil du få termingebyr. Unntaket er hvis du velger Avtalegiro med 12 terminer uten papirvarsling.

 • Hvis du ønsker at det varsles om at ny eFaktura er tilgjengelig i nettbanken kan du registrere e-postadressen din når du oppretter eFaktura-avtalen. Dette kan også gjøres i etterkant.

 • For å bruke Min side, må du tillate bruk av cookies (informasjonskaplser) i nettleseren din.

  Se også: Hva er en cookie og hva gjør den?

 • Dersom du bruker vanlig innlogging, kan du endre passordet til noe som er lettere å huske når du har logget deg inn for første gang. Nytt passord må inneholde fra 8 til 20 tegn.

  NB! Du skal ikke endre passord dersom du bruker BankID eller BankID på mobil.

 • BankID er en personlig elektronisk legitimasjon for sikker identifisering og signering på nettet. BankID tilbys av bankene i Norge og er basert på en samordning utviklet av banknæringen i regi av Finansnæringens Hovedorganisasjon og Sparebankforeningen.

  Sikker identifisering og signering på nettet gjør at du som kunde slipper personlig oppmøte for identifisere deg og skrive under dokumenter. Er du kunde i Tryg, kan du logge deg inn på Min side med BankID. Les mer om BankID.

 • Fødselsnummeret (11 siffer) må tilhøre hovedforsikringstaker. Dette er den som er navngitt på forsikringsavtalen.

  Ektefelle/samboer/partner kan ikke bruke fødselsnummeret sitt for å logge på Min side.

 • Har du bestilt passord per brev, mottar du dette i løpet av 3–5 virkedager. Husk at når du har bestilt et nytt passord, slutter det gamle å virke umiddelbart.

 • For å få tilsendt et nytt passord på SMS, må du ha registrert både mobilnummeret og e-postadressen din hos oss. Dette gjør vi for å beskytte deg fra identitetstyveri på Internett.

  Du kan registrere mobilnummer og e-postadresse ved å kontakte kundeservice på 915 07070. Når dette er registrert kan du få tilsendt nytt passord via glemt passord Min side.

 • Ja, husk å skille mellom små og store bokstaver i passordet ved innlogging på Min side. Loggene våre viser at dette er årsak til mange mislykkede pålogginger.

 • Dersom du taster feil brukernavn og/eller passord tre ganger på rad, blir brukerkontoen din stengt for en kort periode. Vi anbefaler da at du prøver igjen senere.