På reise utenfor Norge:

Bilskader

Telefon: +47 915 07070 

Åpent hele døgnet for øyeblikkelig hjelp

Andre skader

Telefon: +47 55 17 10 01 

Åpent hele døgnet for øyeblikkelig hjelp