Få papirløs avtale

Min side får du tilgang til alle forsikringspapirene dine elektronisk. Her vil du alltid finne siste oppdaterte avtale. 

Som Min side-bruker kan du gjøre endringer i avtalen din og følge saksgangen i skadesakene dine.

Slik blir du papirløs

Logg inn på Min side. Når du har logget inn, dukker det opp et vindu. Der velger du «Ja, jeg ønsker at mine forsikringsdokumenter kun lagres på enter-forsikring.no/minside.»  

Om du ikke får opp et pop up-vindu, kan du gå inn på Min profil og huke av for «Ja» på «Papirløs avtale».

Sjekk også at e-postadressen vi har registrert er riktig, slik at du mottar varslinger. Du kan selv endre denne hvis den er feil eller mangler helt.

Vi holder orden på forsikringspapirene dine

På Min side vil avtalen din alltid være oppdatert og lett tilgjengelig. Det vil si at du ikke trenger å motta forsikringspapirene i posten lengre. Når vi legger ut nye forsikringspapirer, sender vi en varsling til deg på SMS og/eller e-post.  

Logg inn