Bekreftelse på skadefri kjøring

Det er mulig å få 70 % bonus på bilforsikringen basert på skadefri kjøring som yrkessjåfør eller med firmabil.

Forutsetningen er at man har disponert bilen daglig og kjørt skadefritt med denne i minimum tre år sammenhengende. Dette må dokumenteres ved at arbeidsgiver fyller ut skjemaet under og returnerer det til bekreftelse@enter-forsikring.no.

Bekreftelse på skadefri kjøring

 

Kontakt oss