Snødekt bilvei

På tide å skifte til vinterdekk?

Hvert år kommer frost og snø som en overraskelse på mange. Selv om reglene for dekkbruk og -skifte er forholdsvis klare, er det viktig å bruke sunn fornuft. Til syvende og sist er det kjøreforholdene som avgjør når du bør skifte til vinterdekk.

Det er ingen frister knyttet til piggfrie vinterdekk, men for piggdekk er reglene følgende: 

 • Piggdekk kan kun brukes mellom 1. november og første mandag etter 2. påskedag. 
 • I Nordland, Troms og Finnmark kan piggdekk kun brukes fra 15.oktober til og med 30. april.

Dersom føret krever det, er det tillatt å bruke piggdekk og kjetting utenom disse datoene. Bruker du piggdekk, skal kjøretøyet ha piggdekk på alle hjul.

Nyttige tips om dekkskifte

 • Sko deg etter forholdene

  Bor du langt nord, kommer vinteren tidligere og du burde skifte til vinterdekk fra og med 15. oktober. For resten av landet er det 1. november som gjelder. Likevel bør man holde et øye med værmeldingen og skifte dekk tidligere dersom det kommer nedbør i form av snø.  

 • Skift ut gamle vinterdekk

  Eldre dekk har dårligere funksjonsevne enn nye. Har du dekk som er eldre enn tre år, burde du vurdere å bytte dem ut med nye.

 • Sommerdekk kan bli dyrt på vinterføre

  Hverken piggdekk eller vinterdekk er påbudt i Norge. Men har du ikke dekk som er tilpasset føret du kjører på, vil dette kunne karakteriseres som grov uaktsomhet. Det betyr at du risikerer alt fra flere tusen i bot til beslaglagt førerkort om du ikke bytter dekk i tide.

Krav til dekk i vinterhalvåret

 • Sommerdekk skal ikke brukes når det er vinterføre (f.eks. snø og is). Dekkene vil da ikke sikre tilstrekkelig veggrep. Dekkene må uansett føre ha minimum 3 mm mønsterdybde mellom 1. november og mandag etter 2. påskedag.

 • Det er ikke krav til bruk av piggdekk i vinterhalvåret.

 • Mønsterdybden skal være minimum 3 mm uansett dekktype.

 • Pigger er bare tillatt på vinterdekk (unntak for motorsykkel).

 • Kjøretøy til og med 3500 kilo må ha piggdekk på alle hjul dersom du velger piggdekk.

 • Utenom vinterperioden skal mønsterdybden være minimum 1,6 mm.