Register over forsikringsagentene våre

På denne siden ser du en oversikt over de foretak og personer - forsikringsagenter - som Enter Forsikring har inngått en samarbeidsavtale med om salg av selskapets produkter i henhold til lov om forsikringsformidling.

Listen viser agenter som er etablert og kan yte tjenester i Norge. Det er Finanstilsynet som har tilsynsmyndighet med driften av agenter som opererer i Norge.

Du kan se vår agentoversikt her